گروه زبان انگلیسی ناحیه یک قم

سال اول:

۱. محمد صادق عبدالهی (پیام)

۲. فائزه آزاد (ریحانه النبی ۲ )

۳.زینت فیاضی (شرافت ۲)

۴. حسین غلامی (حافظ)

۵. فاطمه نادعلی (طلیعه نور)

۶. زهرا بربری ( رضوان)

۷. فاطمه اصغری (فاطمه الزهرا)

۸. نیره سهیلی (فاطمه ازهرا)

۹. مهرنوش صالحی (طلیعه نور)

۱۰. نوید معصومی (مصطفی خمینی)

 

سال دوم:

۱. اله سلیمانی نژاد (ریحانه النبی)

۲. محمد دفتری (مصطفی خمینی)

۳. زکیه حسینی نژاد (فاطمه الزهرا)

۴.  رقیه نادب (شرافت ۲)

۵. آناهیتا دریایی (طلیعه نور)

۶. سپیده خرمی (ریحانه النبی)

۷. محمد محسن عبدالهی پور ( پیام)

۸. مصطفی سلیمی (مصطفی خمینی)

۹. محبوبه محمودیان(فاطمه الزهرا)

۱۰. محمد حسین حسنی (مصطفی خمینی)

 

سال سوم :

۱. محمد جواد فلاح (مصطفي خميني)

۲. عنایت الله جوادی ( مصطفی خمینی)

۳. فرشته وحید مقدم (ریحانه النبی ۲)

۴. محمد مبلغ ناصری  ( مصطفی خمینی)

۵. سید علی سجادی ( امام سجاد)

۶. زهرا سادات مریدی (حاج عباس بشری )

۷. فاطمه آصفی (شرافت )

۸. مهدی نظری (مصطفی خمینی)

۹. زینب سویعدی(شرافت ۲)

۱۰. مهسا مرادی (فاطمه الزهرا)

سال چهارم :

 ۱.فرزانه رفیعی (حاج عباس بشری)

۲. مسعود فخری (امام سجاد)

۳. زهرا محمدی (حاج عباس بشری)

۴. مرتضی محی الدین ( هدایتی )

۵. حسین حسینی (هدایتی)

۶. مهدی امینی( هدایتی)

۷. فائزه رفیعی ( حاج عباس بشری)

۸. ابراهیم شاه ابراهیمی ( هدایتی)

۹. مسعود جلوس فعلی ( هدایتی )

۱۰. محمد صادق شجری ( هدایتی)

 

نوشته شده در شنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۹ساعت 8:38 توسط گروه انگلیسی| |